خانه محصولات

دستگاه اکستروژن ترموپلاستیک

چین دستگاه اکستروژن ترموپلاستیک فیبر شیشه ای طولانی LFT-D اکسترودر پیچ دوقلوی روتاری توزیع کننده
دستگاه اکستروژن ترموپلاستیک فیبر شیشه ای طولانی LFT-D اکسترودر پیچ دوقلوی روتاری

دستگاه اکستروژن ترموپلاستیک

(1)
چین دستگاه اکستروژن ترموپلاستیک فیبر شیشه ای طولانی LFT-D اکسترودر پیچ دوقلوی روتاری کارخانه

دستگاه اکستروژن ترموپلاستیک فیبر شیشه ای طولانی LFT-D اکسترودر پیچ دوقلوی روتاری

الیاف شیشه ای طولانی LFT-D خط قالب سازی آنلاین ترموپلاستیک را تقویت می کند تعریف LFT: در صنعت خودرو از مواد LFT در ساخت اجزای سازه و نیمه ساختاری بطور عمده مانند ماژول جلویی ، تیر سپر ، چارچوب داشبورد ، براکت ب... Read More
2019-09-27 09:31:37
Page 1 of 1